Avondvierdaagse Hoogland 
Dé vierdaagse voor Hoogland en Amersfoort Noord 

Groep informatie.

Beste Avondvierdaagse begeleiders en lopers,

Soms zijn er veel vragen over algemene... maar ook wat specifieke zaken. Veel antwoorden zijn te vinden op onze website ( maak evt. gebruik van de zoek optie rechtsboven) maar soms blijven vragen toch nog onbeantwoord.  

Dit jaar zullen wij daarom een informatieavond houden voor alle algemene en inschrijf zaken.

Wij willen hier graag een aantal zaken kenbaar maken die belangrijk zijn voor de gang van zaken tijdens de avondvierdaagse. Hier is natuurlijk ook voor u de mogelijkheid om vragen te stellen,
die wij dan graag zullen beantwoorden. 
Minimaal 1 aanwezige per school is gewenst, wij merken namelijk
dat niet alle informatie goed, op tijd doorkomt en/of doorgegeven wordt.
Wij hopen dit dan op deze manier te voorkomen en veel dingen voor u beter en makkelijker te laten verlopen. 

Om iedereen zo goed als mogelijk te informeren over van alles sturen wij de meeste informatie ook altijd
naar de scholen in een algemeen vragen overzicht met hopelijk alle antwoorden.
Hierin staat o.a. dan iets over de starttijden, volgordes en medailles, over het invoegen en begeleiden van de groepen maar ook wat over calamiteiten en nood scenario's.
De wisselbeker en gouden prullenbak komt even aan de orde maar het belangrijkste is dat al deze informatie bij de juiste persoon terecht komt die hier mee te maken krijgt in de avondvierdaagse week.

De informatieavond voor al uw vragen en onze mededelingen over o.a. het digitaal inschrijven,
zal op 21 maart om 20.00 uur bij de OBS de Bieshaar, Kraailandhof 3, te Hoogland zijn. 


Informatie overdracht.
Wij vragen u om deze benodigde informatie ook bij de betreffende personen te krijgen. Over het algemeen gaat dit ook goed, maar wij hebben de laatste jaren gemerkt, dat de informatie uit deze brief niet altijd duidelijk bij de wandelleider, andere begeleiders, ouders en wandelaars van de school/groep terecht komt en er daardoor vaak onwetendheid is over sommige zaken. 
Graag willen wij van u, bij het doorsturen van deze brief naar de organisatoren/ ouderraden e.d. een cc hiervan ontvangen of wilt u anders het email adres opgeven van dit contactpersoon, zodat ook onze informatie direct bij hen binnenkomt. Dit kunt u sturen naar onze secretaris email adres: 

Heb je alsnog niet de noodzakelijk info ontvangen of kan je niet bij de infoavond aanwezig zijn dan kun je hieronder alsnog het beknopte overzicht downloaden. 

Heeft u hierna alsnog een vraag, of hebben jullie opmerkingen of suggesties gebruik dan ons contact formulier of stuur een bericht via Twitter of Facebook.
Wij staan altijd open voor goede ideeën en wij zullen u dan ook z.s.m. proberen te antwoorden.


Niet echt iets "nieuws" meer maar we kunnen het niet vaak genoeg herhalen...:

Vanaf 17:00 zal het hek aan de Engweg gesloten zijn en is de enige ingang voor alle 
wandelaars en begeleiders aan de kant van het grasveld. Hier bevindt zich ook de fietsenstalling.
Wilt u er daarom voor zorgen dat de kinderen echt op tijd zijn!

Wij wensen u dan ook veel wandelplezier !